Källa: Laima Gutmane

Angerja Guds Himmelsfärdskyrka

Angerja Guds Himmelsfärdskyrka fick sitt hörnsten år 1899. Kyrkan byggdes efter arkitekt Vladimir Lunsks ritning. Jämfört med andra ortodoxa kyrkor i Raplalän är den ryska andan mest kännbar i Angerja kyrka. Intressant att veta: Under sovjettiden var kyrkan ett gödselförråd.
Intressant att veta: *Här kan du se en estnisk modern ikontavla. *Angerja kyrka är en av de få Estniska Apostolisk-Ortodoxa kyrkona där det har målats en ny ikonostas, därtill finns många helgonikoner.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia