Artesiskt vatten

Grundvattnet här är under tryck p.g.a. meteoritkraterns snedställda kalkstensskikt. Vattenflödet trycks upp till markytan genom rör som sitter på 10–15 meters djup i marken. Speciellt Tiigi och Aiagatan har många artesiska brunnar och kristallklart vatten kan drickas från brunnen i hörnet av Aia och Pikkgatan. Under en promenad längs Aiagatan kan man skåda många fontäner på hustomter, alla dessa finns tack var artesiskt vatten. Extra vackra bilder kan skådas vintertid när fontänerna har blivit till isskulpturer.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia