Aseri kommuns historiehus

Verksamt sedan 1996, expositionen och och fonderna består av allt som tillhör det förgågna i Aseri kommun med omgivning huvudsakligen i form av det skrivna ordet, trycksaker och fotosamlingar. Både Aseri Cementfabriks och Aseri Keramikfabriks historia finns exponerade, likaså en översikt av den 100-årgiga lerindustrin i Aseri. Återblick på de fyra fornstidsbyarna i distriktet och utvecklingen av 18 byar. Vi har forskat de 4 lokala herrgårdarna och jordbruket från det förgångna till dags dato, närmare 40 år av kolhosordning i byarna. Distriktets utbildning- och kulturliv, historien av 4 skolor, ortbornas samverkan och fria föreningsliv. Geneologi av 5 släktsällskap utvisas.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia