Sångtraditionerna varierar stort mellan olika regioner, till exempel så har sångerskor från Kynö (Kihnu) låtit sig inspireras av skandinavisk tradition medan Seto-regionens sånger har starkt rysk inflytande.

Estland sångfestivaler hålls på sångarfältet i Tallinn vart 5e år och är en upplevelse värd en resa. Den samlade kören består av 10 000-20 000 sångare, alla i folkdräkt. Vid varje tillfälle deltar upp till 10 % av Estlands befolkning i sångfestivalen. Under den sjungande revolutionen, deltog en tredjedel av Estlands befolkning i nattsångfestivalen.

I övrigt används sångarfältet för stora utomhuskonserter, främst rock och pop och olika festivaler på sommaren. På vintern blir sångarfältet en stor skidbacke.

Folkmusik värderas högt i Estland. Varje år hålls flera internationella folkmusikfestivaler, varav den största är Viljandi Folk. Dessa festivaler lockar deltagare från hela världen. Estniska literaturmuseet har mer än 1 300 000 ark folksånger nedtecknade. Endast Irland kan uppvisa en större samling.

I Estland hittar man många olika typer av mungiga till försäljning. Mungiga är ett av världens äldsta musikinstrument.

Moderna ester, stolta over sina musikaliska rötter är dock mer intresserade av modern musik. Det finns gott om rock- och jazzbarer med levande musik. Besökare från grannländerna kommer ofta till Estland för att se de största internationella artisterna uppträda.

2008 anordnades i Estland världens första körfestival för punkmusik. Den hölls i Rakvere. Traditionella körer sjungande ”Anarchy in the UK” var en unik händelse. Estlands president Toomas H Ilves, invigde festivalen genom att framhäva punkmusikens stora betydelse för att återvinna landets självständighet.