Kumu konstmuseum ger en överblick av estnisk konst från den klassiska perioden till denna dag, det har en stor samling av estniska modernister och socialrealister. Museet inhyser dessutom flera musik- och akademiska evenemang.

Kumu har även vunnit titeln som bästa museet i Europa. Det har även ett omfattande filmprogram och olika kulturhändelser.

Estlands Historiska Museum samlar och visar alla typer av intressanta utställningsföremål om Estland och dess historia, från forntida arabiska guldmynt till medeltida vapen.

Museet självt är beläget i en medeltida byggnad – Stora Gillets Hus i Tallinns gamla stad.

Estlands sjöfartsmuseum har diverse utställningar om Östersjöns rika historia, inklusive olika skepp som visas. Östersjön med sin sina hårt trafikerade handelsvägar har många skeppsvrak. Information om dessa finns även tillgängligt.

Du kan även ta en titt inuti den enda kvarvarande dieseldrivna u-båten från tiden innan 2: a världskriget.

Estlands friluftsmuseum är ett naturhistoriskt museum som är inriktat på att ge besökarna en glimt av Estlands landsbygdsliv och bysamhällen.

Det är möjligt att äta lunch på ett gammalt ‘kõrts’ (värdshus) och eftersom det är ett friluftsmuseum kan man självklart ha även picknick här.

Vägmuseet är stället där du finner en 1000 m2 stor maskinhall med en utställning av maskiner som har använts på estniska vägar genom tiden, så väl som teknik som används för att bygga dessa. Man tar sig till museet på den gamla kurviga Tartu-Võru postvägen.

Tartus leksaksmuseum är beläget i en gammal träbyggnad i hjärtat av Tartus gamla stad, och visar leksaker som barnen i Estland har lekt med genom åren. Museet har flera lek- och pysselrum, och barnen erbjuds även möjlighet till att delta i program om filmmakeri.