Svenskar är en av de tidigaste kända nationella minoriteterna i Estland, bofasta mestadels på Estlands nord- och västkust, mindre öar och halvön Nuckö. De flesta flyttade tillbaka till Sverige under Sovjets ockupation och efter andra världskriget, men nuförtiden har lokalbefolkningen i områden där svenska fortfarande talas, börjat organisera sig och återuppta sina traditioner.

Första svenskarna började flytta hit runt1200-talet, till och med innan Estland hamnade under svenskt herravälde som var ett resultat av det livländska kriget.

  • 1583 erövrades Estlands norra och västra delar av Sverige.
  • 1629 var hela Estland under svenskt herravälde. I Estland minns man denna period som den ”gyllene tiden”, eftersom den förde med sig vissa betydande förmåner och regleringar för estniska småbönder. Den markerade även begynnelsen av utbildningsreformer och utgjorde en start för utvecklingen av estniskan som ett skriftspråk.

Städer och orter i västra Estland och på öarna längs kusterna, såsom Ormsö, har flera svenskklingande namn: Hosby, Einbi, Österby. Dessa var alla bosättningar av så kallade Aiboländare (‘rannarootslased’ på estniska och ‘Estlandssvenskar’ eller ‘Kustsvenskar’ på svenska).

Den mest kända personen från den svenska tiden är Kung Gustav II Adolf – för sina otaliga militära segrar, inblandning i det trettioåriga kriget och som grundaren av universitetet i Tartu.

I en nyligen utförd undersökning hävdas det att estländare är världens minst religiösa folk, ändå har kyrkan haft sin inverkan här. Eftersom Sverige var ett protestantiskt land, var även Estland det, så den lutherska läran blev den vanligaste religionen i Estland. I dag är så gott som alla kyrkor i Estland lutherska.

Känn och se svensk historia vid:

Universitetsbyggnaden i Tartu, belägen i gamla staden i Tartu.

Gustav Adolfs Gymnasium, ett av Europas äldsta fungerande läroverk i en gammal klosterbyggnad i Tallinns gamla stad – inklämd mellan en rysk ortodox kyrka och det medeltida stadshuset.

Kinö, även kallad ‘ledstjärnan för jämställdhet mellan könen’ och Nuckö halvö med dess användande av det traditionella svenska språket och svensk arkitektur.

Haapsalu, en stad belägen i Läänemaa – bästa stället för att spåra den nu förlorade kulturen av Aiboländare, estlandssvenskarna.