All mark fördelades till adeln och livegenskap infördes successivt under 1200-talet.

De estniska småbönderna frigjordes till slut från sitt livegenskap tidigt på 1800-talet. Det estniska landskapet är fortfarande fyllt med över 1200 herrgårdar, mestadels tyska, de flesta byggda i utmärkande klassisk stil med långa pelare och spetsiga tak.

Den tyska adeln härskade över Estland från 1200-talet till tidigt 1900-tal. Deras privilegier upphävdes och klassamhället avskaffades efter 1: a världskriget, när Estlands självständighet fastslogs. Deras egendomar förstatligades och gavs tillbaka till det estniska folket.

En anmärkningsvärd historisk händelse år 1343 var Georgsnattens uppror (Jüriöö ülestõus på estniska) när estländarna avsade sig kristendomen och dödade samtliga med tysk börd (krönikor anger 1800 som det totala antalet offer).

Den tyska härskande klassen åtnjöt speciella rättigheter inne i det ryska imperiet; med egna uppsättningar av lagar. I Tallinn var Domberget historiskt separerat från resten av staden eftersom det styrdes av riddare snarare än borgmästaren som regerade för övrigt.

Intressanta fakta:

Carl Herman Hesse, farfar till den berömdes författaren Herman Hesse föddes i Tartu och bodde i Paide.

Barclay de Tolly, befälhavare över de ryska styrkorna mot Napoleon, föddes och växte upp i Livland (nu södra delen av Estland) och begravdes, tillsammans med sin hustru, i ett familjemausoleum i Jõgeveste, Helme. Det är öppet för allmänheten.