Den bästa tiden för fågelskådning är under flytten, när himlen fylls av miljoner fåglar. Tack vare ett stort antal viktiga våtmarker av internationell betydelse och de skiftande landskapen är Estland rikt på fåglar – över 380 arter kan skådas här, och över 200 arter häckar här.

Estland ligger på andra plats i Europa för antalet skådade fågelarter

Estland är tvåa efter Spanien beträffande antal arter som har skådats under flytten. Under utflykter på mellan sju till nio dagar kan vanligtvis 180-190 arter skådas och den tursamme kan skåda fler än 200. Estlands infrastruktur är väl lämpat för fågelskådning och utkikstorn finns så gott som överallt.

Säsongen för fågelturism börjar så tidigt som i mars, när den huvudsakliga magneten är alförrädaren, som övervintrar på Ösel. Vårflytten kulminerar i mitten av maj och fågelskådningssäsongen avtar i mitten på juni. Höstflytten är mer anspråkslös men lockar dock entusiaster till Estland i september och oktober.  Du kan nästan vara säker på att kunna höra det kraftfulla trumpetande lätet från tranflockar under denna tid.

Vi har 6 örnarter och nästan alla hackspetsarter i Europa

Tack vare de stora skogsområdena och lämpliga livsmiljöerna kan man återfinna hela sex örnarter i Estland. Åtta av nio europeiska hackspettsarter bor också här. Att skåda orre och tjäder som spelar och lyssna till ugglornas hoande en tidig vår är oförglömliga upplevelser.

Moderna IT-lösningar möjliggör livesändning från estniska fågelbon och aktiviteter i ditt hem. För att skaffa dig en överblick av Estlands fåglar, besök gärna Estlands Ornitologförenings webbsida.

Om du vill att din fågelskådning blir mer händelserik, försäkra dig om att kontakta en anordnare av fågelskådningsturer.

Lyssna på estniska fågelläten: