Ett paradis för fågel- och djurentusiaster

Estlands lilla territorium rymmer många underverk. Estland ligger på flyttvägen för många arktiska vattenfåglar och här finns det många våtmarker som är idealiska rastplatser och häckningsplatser. Estland är ett verkligt paradis för fågelskådare. Ett av de viktigaste områdena för flyttfågelrutten finns i Matsalu Nationalpark.

Vårt lands lilla folkmängd och urskogar ger gott om utrymme även för däggdjur. Tätheten för stora rovdjur– lodjur, björn och varg – är verkligen förvånansvärd.

Rekordartad artrikedom på ängar, talrika våtmarker och charmiga landskap

För många växter utgör Estland den nordliga gränsen av deras utbredningsområden. Här står kvarlevor från istiden sida vid sida med nykomlingar. Världsrekordet för antalet olika ängsarter är 76 arter per m2. Detta rekord innehas av våra skogsängar och är ett resultat av slåtter och avbetande under lång tid.

En symbol för den estniska naturen är kalkstenskusten som är en del av den 1200 km långa Baltiska klinten. Den rika förekomsten av fossiler längs kalkstenskusten är särskilt beaktansvärd i västra Estland.  I närheten av den Baltiska klinten kan man skåda flera vattenfall och kaskader .  Vattenfallens isskulpturer brukar locka till sig naturfotografer under vintern.

Inlandsisen har varit den mest betydelsefulla skulptören av Estlands landskap.  Spår efter istiden hittar man i norra Estland, i form av drumliner i Vooremaa i centrala Estland samt de små kullarna i södra Estland. Dessa platser är ofta förknippade med legender och sagor.

Beträffande förekomsten av naturliga mossar ligger Estland på tredje plats i världen efter Kanada och Finland. I de hemlighetsfulla mossarna med pittoreska mossgölar kan man plocka hjortron och tranbär.

Unika meteoritkratrar och den femte årstiden

Estland har en av de högsta koncentrationerna av meteoritkratrar i världen – det finns hela sex stycken av dem. Den senaste större kratern i Europa finns i Kaali, på ön Ösel. Estlands största meteoritkrater, Neugrund, kan endast nås av dykare.

Islossningen under våren och kraftiga regn svämmar över stora områden runt floderna, vilket här kallas för den “femte årstiden”. Detta är en utmärkt tid att bege sig till Soomaa Nationalpark, där du kan paddla kanot inte bara i skogarna och på vägarna utan även på gårdsplaner.

Mossar och kalkstensklippor, vilda djur och sjöfåglar, meteoritkratrar och den femte årstiden… Estland har många spännande upptäcktsmål att erbjuda!