Bastionsgångar

De talrika och hemlighetsfulla gångarna i Tallinns befästningvallar byggdes tillsammans med bastionerna under 1600- och 1700-talen.
Syftet med gångarna var att göra omplacering av trupper, ammunition och övrig utrustning osynlig för fienden. Gångarna tjänade även ett underättelsesyfte - de användes till att hålla ett öga på fiendens mineringsverksamhet. Befästningsvallarna ströks ur listan för militära objekt år 1857 och parker anlades ovanför Ingermanlands och Sveriges bastioner. Vid planering av ert museibesök vänligen tänk på att tillträde till bastionsgångarna endast tillåts tillsammans med en guide. Gruppens max storlek är 20 personer.

Egenskaper och utrustning

#visitestonia