Estlands program för turismkvalitet (Märk Kindlast Arengust) – Estlands program för turismkvalitet är ett verksamhetserkännande vars ändamål är att öka konkurrenskraften för Estland som turistmål genom att höja kvaliteten på turismrelaterade produkter och tjänster. Verksamheter som åtar sig att ständigt förbättra kundservicen känns igen på märket “Människor engagerade för kvalitet”. Denna märkning visar personalens professionalism.

Blåklintens kvalitetsranking (Rukkilill)Från 2006 kan inkvarteringar, gästhem, semesterhem, semesterbyar och semestercampingar som är registrerade i det nationella ekonomiska registret, söka en kvalitetsranking av inkvartering på landsbygden. Blåklintens kvalitetsranking upplyser om att anläggningen är registrerad som en legitim inkvartering på landsbygden och därigenom förpliktigad att följa vissa standarder – men det är ingen direkt indikation på den service de ger.

Estland – Den naturliga vägen (EHE, Estlands EkoTurisms märkning) är en nationell produktmärkning för natur-kulturupplevelser som har sin grund i bästa tillämpning och principer för ekoturismen.

Gröna nyckeln är en internationell ekomärkning för miljömedvetna verksamheter som därigenom uppvisar att produkten/tjänsten är naturvänlig och ekologisk.

Förutom i Estland kan du se den Gröna nyckeln användas i Danmark, Sverige, Grönland, Frankrike och Litauen, mestadels på hotell/inkvarteringsanläggningar.

Först och främst måste ett företag formulera sin miljöpolicy och sätta upp miljömål. Det måste därefter lägga upp en åtgärdsplan för dess införande och följa upp med hjälp av miljömedveten styrning. Att söka Gröna nyckeln är frivilligt för alla företag och märkningen gäller för ett år.

Regelbundet uppdaterad förteckning över Gröna nyckeln hotell