Festivalen har av UNESCO betecknats som ett mästerverk i den muntliga och som en del av det  immateriella arvet av mänskligheten.