Alain Tapié, instutitionchef på Musuem of Fine Arts i Lille, har sammanställt en samling av målningar som inkluderar världskända konstnärer som Théodore Géricault, Gustave Courbet, Eugène Bo udin, Jean-Baptiste-Camille Corot, Charles Daubigny, Johan Barthold Jongkind, Claude Monet, Edouard Vuillard, Albert Marquet, Raoul Dufy och andra konstnärer som all ahar en koppling till Normandie.

Utställningen har utarbetats från den samling som skapats av Nedre Normandies Regionsråd. Utställningen kommer vara öppen till den 10 januari 2010.

Pressfoton kan erhållas genom de gdigitala arkiv som Estlands Konstmuseum förfogar över:

http://digikogu.ekm.ee/lisa/press/normandia

 I samband med utställningen visas olika filmer i Kumus hörsal under temat ”The Sources of Impressionimsm”. Under november månad visas ”Gustave Courbet, the Origin of His World (2007, director Romain Coupil), Dutch Light (2004, directors Pieter-Rim de Kroon and Maarten de Kroon) och Impressionnisme: les origines (1994, director Jean-Paul Fargier).