Något som underlättar för konferensbesökare är landets välutvecklade WiFi-
infrastruktur. Redan 2008 utsåg Discovery Channel Tallinns fria WiFi-erbjudande
till ett av de främsta i världen. Idag finns fritt WiFi tillgängligt i stort
sett över hela Tallinn.