Källa: et.wikipedia.org

EAÕK Tartus Heliga Aleksanderkyrka

Kom och bekanta dig med Tartus Heliga Aleksanderkyrka med dess gammalryska kyrkarkitektur och lökkupoler. Kyrkan grundades år 1913 och återinvigdes år 2003.
Bra att veta: - I Tartus Aleksanderkyrkas hörnsten finns en zinkask med resterna av en helighet och en kopparskrift där det står: denna sten lades under Nikolai II välde den 27 maj år 1914 av Miitavs överbiskop Ioanni. - Kyrkan förstatligades år 1940 och användes sedan som lagerlokal av Tartus Universitet och Estniska Nationalmuséet.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia