ESTERNA SKA VISA SVENSKARNA VAR KULTUREN FINNS

03. juni 2010

Inom ramen för kampanjen ”Kulturen finns här” presenteras under året närmare 100-talet musik- och teaterevenemang, ny och gammal arkitektur, estniskt kulturarv och hur den tar sig till uttryck i dag.

Tallinns Havsdagar, sommarfestivalen Öllesummer, Saaremaas Operadagar, det bortglömda Setufolket, svenskbygderna på Dagö och Ormsö, traditionell spa- och badkultur och över 1000 herrgårdar och slott med osaliga andar och övernaturliga fenomen.

Listan på festivaler, evenemang och upplevelser i Estland kan göras lång och täcker i stort sett in alla smaker och intressen.

–         Estland är ett litet land till ytan så därför är det möjligt att snabbt och enkelt besöka väldigt många olika slags platser och evenemang, säger Henrik Göthlin, på Estonian Turistboard.

 Estland har under historiens gång haft starka band med Sverige – inte minst när det gäller kultur. Några exempel är arkitektoniska toppverk som biskopsborgen i Kuressaare, Tartu universitets huvudbyggnad och S:t Olofskyrkan på Ormsö.

 Kampanjen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för Enterprise Estonias program.

Mer information hittar du på: www.visitestonia.com/sv