De andra fyra länderna som EM-DAT har på sin lista över naturkatastrofsäkra länder är; Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Andorra.

I databas EM-DAT förfogar över har världens 11 000 största naturkatastrofer inregistrerats.