Estland är en av världens säkraste länder

13. april 2011

Enligt en undersökning gjort av EM-DAT, en global databas över naturkatastrofer, framgår det att Estland är en av fem länder i världen som inte upplevt någon stor naturkatastrof mellan åren 1900-2009. Detta gör att Estland är en av världens mest säkra länder vad det gäller naturkatastrofer.

De andra fyra länderna som EM-DAT har på sin lista över naturkatastrofsäkra länder är; Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Andorra.

I databas EM-DAT förfogar över har världens 11 000 största naturkatastrofer inregistrerats.