Under festivalen kommer det finnas utställningar och konserter med piano
som tema. Under tävlingen kommer unga pianister uppträda, utbyta erfarenheter
och tävla. Samtliga omgångar av tävlingen kommer att vara öppen för allmänheten
att ta del av. Finalisterna kommer få uppträda tillsammans med Estlands nationella
symfoniorkester. Tallinn International Piano Competition kommer att hållas på
estniska Teater & Musikhögskolan och Estland Konserthus den 9 till 17 november.