Estland inför euro – att tänka på för dig som är turist

30. december 2010

Vid årsskiftet ansluter sig Estland till euroområdet, vilket innebär att den nuvarande valutan estniska kronor (EEK) byts mot den gemensamma euron (EUR). Den nya valutan införs den 1 januari 2011 medan den estniska kronan helt tas ur bruk från och med den 15 januari 2011. Efter detta datum är det alltså endast euro som accepteras som giltigt betalningsmedel.

Det kommer även vara möjligt att utan avgift växla in sedlar och mynt i estniska kronor (EEK) ända fram till den 31 maj 2011 på alla de estniska banker som tillhandahåller kontanttjänster. Avsikten är att man i alla bankautomater i Estland ska få ut euro inom två dygn efter övergången, det vill säga senast den 3 januari. Under de två första veckorna i januari kan man alltså betala med både kronor och euro, men principen är att alla växelpengar redan i början av januari ska ges i euro.
 
Den estniska kronans fasta omräkningskurs har fastställts så att en euro motsvarar 15,6466 estniska kronor. Priserna i kronor måste omräknas till euro genom att hela omräkningskursen används och denna får inte avrundas eller ändras på annat sätt. Om man i Estland märker att det nya priset på euro har räknats ut fel, kan man klaga direkt till affären eller vid behov till de estniska konsumentmyndigheterna.

Införandet av den gemensamma europeiska valutan firas tillsammans med invigningen av Tallinn som Europas kulturhuvudstad 2011. Detta görs med nattkonserter, spektakulära fyrverkerier och en helig euro-ko som erbjuder växling av den gamla valutan till en extra förmånlig kurs. Genom att stoppa en estnisk krona i kossans mun kommer det sedan ut en euro genom andra änden.

Att tänka på:

•    Om du växlar pengar – växla då till euro och inte estniska kronor
•    Ta med ett kreditkort då bankomaterna inte kommer fungera helt som vanligt dagarna kring nyår och valutabytet
•    Innan den 1 januari är det upp till varje enskild affärsidkare om denne vill ta acceptera euro eller inte

För ytterligare information och högupplösta bilder kontakta: Henrik Göthlin, Turistchef Estlands Turistbyrå. henrik.gothlin@eas.ee.
Tel: 08-23 60 18 / 0768-35 00 31

Programmet för ökad kännedom om Estland som turistmål sponsras av EU:s regionala utvecklingsfond.