Fler turister till Estland

19. augusti 2010

Totalt 213.000 utländska och inhemska turister övernattade under maj månad i Estland. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 11 procent. De är framför allt ryssar, tyskar och letter som står för ökningen medan antalet norska och svenska turister minskat något.

I maj övernattade 152.000 utländska och 62.000 inhemska turister i Estland. 70 procent av de utländska turisterna kom på semester, cirka en femtedel var på affärsresa och resten hade andra skäl för att besöka Estland.

Tallinn var det resmål som majoriteten, 72 procent, av turisterna besökte. Ökningen består främst av turister från Ryssland, Tyskland och Lettland medan antalet turistande svenskar och norrmän minskat jämfört med samma period förra året.    

Totalt 888 anläggningar med sammanlagt 18.000 rum och 40.000 bäddar för turister användes under maj. Den genomsnittliga kostnaden för en gäst och natt i en inkvarteringsanläggning var 28 euro vilket är 10 procent billigare jämfört med maj föregående år. I Tallinn, var den genomsnittliga kostnaden för boende en natt 32 euro och det var 15 procent billigare än 2009.

 

Statistiken är framtagen av Statistikcentralen Estland.