Målet med dansen är att främja estnisk folkdans och musik, samt att motivera dansare, musiker och lärare att vara aktiva inom alla områden av Estlands kultur. Dansen sker i par som är uppdelade i grupper om 6-8 personer, varje grupp byts av på en sträcka som är mellan 4-7 kilometer. När en grupp är klar, startar nästa omedelbart. Man beräknar att den genomsnittliga rörelsehastigheten kommer ligga på cirka 5,5km/h. Teate Tants 2011 är en del av programmet för Europas kulturhuvudstad Tallinn.

För mer information besök: www.teatetants.ee