Precis som hotell har sitt stjärnsystem har även andra logiföretag, såsom semesterhus, turistgårdar, semesterläger m.fl. ett eget klassificeringssystem. Kvaliteten hos olika estniska logiföretag betygsätts med hjälp av blåklintar: du skall kunna ha en semester som motsvarar dina förväntningar!

Blåklint är ett estniskt kvalitetsmärke på estniska logiföretag (B & B, gästgiveri, semesterhus, semesterby och -läger), som är frivilligt för företagen att ansöka om. Man kan tillägnas två blåklintar (andra gradens kvalitetsnivå) eller tre blåklintar (tredje gradens kvalitetsnivå) – logiföretagets kvalitetsklass föreslås av en expert på grundval av utförd kontrollbesiktning, varefter en kommission gör slutbedömningen.

Vid tilldelning av blåklintar uppmärksammas faktorer som har inverkan på kundupplevelsen och semesterkvaliteten hos det aktuella logiföretaget.

Det kan till exempel vara omgivningen, skyltningen, parkeringsmöjligheterna, tillgängligheten av informationsmaterial, storleken av och inredningen i rum, tillgängligheten av extratjänster (extratäcke eller -kudde mm.), storleken på och inredningen i sanitära utrymmen, tjänstevilligheten, frukostmöjligheterna mm.

Märkningen gäller i 3 år och förutsätter att logiföretaget har registrerats i det nationella näringsregistret (MTR). Ansökan om och tillägnande av blåklintens kvalitetsmärke innebär att logiföretaget uppfyller kraven i vissa standarder och kan kontinuerligt garantera viss kvalitet.

Om en turistgård eller annat BB-företag, gästgiveri, semesterläger eller -by som du är intresserad av, saknar blåklintsmärkning, behöver det inte nödvändigtvis innebära sämre tjänster: det är frivilligt att ansöka om kvalitetsmärkning och alla företag kanske inte är intresserade av det. Det är snarare en fråga om tillit – logiföretagen som har tillägnats ett blåklintsmärke är kontrollerade av specialister, vilket innebär att företaget själv har tagit initiativ till att satsa på sina kunders välmående.

Logiföretagens kvalitetsmärkning sker med hjälp av stiliserade blåklintssymboler enligt följande:

Tre blåklintar (dvs. tredje gradens kvalitetsnivå) visar att logiföretaget ligger på den högsta kvalitetsnivån – med uppmärksamhet på smådetaljer och utmärkta förhållanden för trevlig semester.

 Två blåklintar (dvs. andra gradens kvalitetsnivå) visar att företaget har satsat mer på tjänstekvaliteten än vad som föreskrivs i lagen, och semestergästen har tillgång till ett flertal extratjänster.

1:a gradens kvalitetsnivå tillämpas inte, eftersom den avser baskraven som enligt lagen måste vara uppfyllda vid aktuell logityp: det är inte tillåtet att officiellt erbjuda logitjänster i Estland utan att nödvändiga förhållanden är uppfyllda på en elementär nivå.