Källa: Kaja Hiis

Kärdla - Tõrvanina vandringsled

Vandringsleden går från Kärdla till Tõrvanina längs havsstranden och genom strandskogar. Landskapet är intressant och omväxlande. Både torrare och fuktigare skogstyper förekommer. Bl.a. även våtmarker. En vandringstur i gränslandet mellan hav och skog bjuder på många upplevelser, då öppna landskap växlar med skogsområden.
Vandringsleden börjar i slutet av Tiigi gatan i Kärdla och är ca 7 km lång. Leden är märkt och försedd med skyltar och informationstavlor. Det finns tre eldningsplatser, två utsiktsplattformar och plankvägar på fuktigare ställen. Under sommarsäsongen går man hela leden torrfotad.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia