Kiiu herrgård

Kiiu herrgård är bunden med Kolga herrgård och familjen Stenbock. Kiiu by var på 1200-talet enligt Kong Valdemars Jordebog större än genomsnitt, ca 300 hektar. Här är herrgården nämnd för första gången år 1418, då den omfattade ca. 6000 hektar land, där ca. 1000 personer var bosatta. Byggnaden är ett exempel av blandade stilar av jugend och barock. I exteriören har element av neobarock och klassicism blandats ihop. Framför huvudbyggnadens trappa leder en klassisk ringväg. Bakom herrgårdsbyggnaden finns en park i fri form. F.n. besitts herrgården av Kuusalu kommunstyrelse.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia