Kultur- och utbildningscentret Tallinns Lärarhus

De äldsta anteckningarna om byggnaden som inhyser Tallinns Lärarhus är från 1333. År 1766 togs byggnaden med sitt komplexa facilitetssystem över av ryska kronan som här anlade en officersklubb och ett kasino. Fasaden till den gamla byggnaden moderniserades 1830. Från den tiden härstammar även den ännu idag aktuella rumsplaneringen, men under den finns den tidigare och ännu mer intressanta historiska planeringen och interiören bevarad. Sedan 1952 inhyser byggnaden kultur- och utbildningscentret som under de senaste 14 åren har varit verksamt under namnet Lärarhuset och som förvaltats av Tallinns Utbildningsverk.

Egenskaper och utrustning

#visitestonia