Källa: Liina Laurikainen

Kursi sockenmuseum

Kursi prästgård är en enhetlig museal anläggning. Det är ett genuint bevarat exempel på ett historiskt sockencentrum. Prästgårdens huvudbyggnad är byggd 1817 och finns bevarad i ursprunglig form. Byggnaden inhyser Kursi sockenmuseum med en utställning om prästgårdens och socknens historia.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia