Tornet håller öppet varje dag mellan 10-18. Under de varma sommarmånaderna juli och augusti håller tornet öppet ända till kl 20.

Sankt Olaikyrkan var mellan åren 1549 och 1625 världens högsta byggnad. Under medeltiden var kyrkans torn hela 159 meter. Tyvärr blev höjden en nackdel eftersom tornet träffades av blixten ett flertal gånger och brann ned. När tornet åter byggdes upp på 1800-talet blev den slutliga höjden 124 meter. Men det duger gott för att få uppleva en av Tallinns vackraste vyer.