Landet runt med elbil

23. januari 2012

Snart har Estland världens första landsomfattande nätverk av snabbladdarstationer för elbilar. Estland har beställt 200 snabbladdarstationer av ABB.
Målet är att det ska finnas laddningsstationer var 50:e kilometer längs huvudvägarna. Estlands regering strävar efter att laddningsstationer ska finnas i alla orter som har fler än 50 000 invånare.
ABB:s leveranser startar under andra kvartalet av 2012 och enligt planen ska alla stationer vara i drift vid slutet av året.