Lihulinn

Fästningen ligger långt från byar inuti skogen, på sanddynor som begränsas av våtmarker. Platsen är väl försvarad av naturen: från nordväst rinner en liten å igenom, i öst och sydöst finns 3 – 4 m höga sanddynor. Vid fästningsbygget anslöts sanddynorna så att en ringkulle blev till. Bra att veta: Den mäktigaste fästningen på Ösel. Lihulinns gård är Ösels största – nästan 18 000 m² . På insidan av befästningarna har man hittat halvbrända stockar och kol, som härstammar från befästningens forna träborg.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia