Maardu herrgård

Maardu herrgård omnämns för första gången år 1397. Herrgårdskomplexet på en lägre högland tillhör de mest representativa bland tidiga herrgårdar. Ryska tsaren Peter I har besökt herrgården och hennes maka, senare kejsarinnan Katarina är bland herrgårdens framstående rad av ägare. Herrgården har grundligt renoverats och f.n. finns där ett utbildnings- och semestercenter. Intressant att veta: en av herrgårdens ägare, von Bohn, fick sin plats i kulturhistorien genom att betala tryckkostnaden av den första pibeln på estniska.

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt
#visitestonia