Julstaden Tartu

27.11.2016 - 24.12.2016

View on full map

Vägvisning

Tillträde

  • Skyltat
  • Med kommunal transport
  • Med bil
  • Bara till fots
  • Tillfartsväg med hård vägbeläggning

Koordinater

Objekt i närheten

Flygplats: 160.5 km, Tallinns Flygplats
8.0 km, Tartu flygplats