Märt Tiru's porträttskulptur

Brigadgeneral Märt Tiru (1947 - 2005) porträttskulptur finns i Rapla centrum. År 2000 utsåg Republikens President Lennart Meri överste Märt Tiru till Försvarets ställföreträdande befälhavares och i juni samma år till Estlands första brigadgeneral. Märt Tiru hade en viktig roll i Estlands inträde till NATO.
Intressant att veta: *Brigadgeneralen Märt Tirus sista arbetsplats var USA där han arbetade som militärrepresentant för Estland. *Märt Tirus skulptur öppnades år 2008 på Segerdagen av President Toomas Henrik Ilves.

Egenskaper och utrustning

#visitestonia