Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

“Prima Vista 2010” Tartus Internationella Litteraturfestival

SWE: “Prima Vista 2010” Tartus Internationella Litteraturfestival

SWE: “Prima Vista 2010” Tartus Internationella Litteraturfestival