DiVello minikeramikverkstad

Föregående Nästa handledaren

handledaren

Källa: Autori foto

Vello Lillemets, diplomerad designer