Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

En måndag i Tallinn

En måndag i Tallinn

En måndag i Tallinn

Källa: Tallinn City Tourist Office