Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Först kommer skärgården sen kommer Estland

Först kommer skärgården sen kommer Estland

Först kommer skärgården sen kommer Estland

Källa: Estonian Tourist Board