Konferens- och seminarietjänster i hälsohem & hotell Wasa

Föregående Nästa Wasas seminarielokal

Wasas seminarielokal

Källa: Kristiina Lõhkivi

rymmer max 35 personer