Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hanila kyrka

Föregående Nästa Hanila kyrka

Hanila kyrka

Källa: Mart Viljus, kirikud.muinas.ee