Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hem > Heligaste Jungfru Marias Obefläckade Avelsens kyrka i Tartu

Heligaste Jungfru Marias Obefläckade Avelsens kyrka i Tartu

Heliga Jungfru Marias Obefläckade Avelsens kyrka i Tartu

Heliga Jungfru Marias Obefläckade Avelsens kyrka i Tartu