Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hildas Villa

Föregående Nästa Matsal

Matsal

Källa: Piret Valdmaa

Frukost i matsalen, som kan användes under hela tiden som man vistas i villan.