Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hotell Centrum

Föregående Nästa Centrum Hotell

Centrum Hotell

Källa: Hotell Centrum arhiiv