Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hotell Pallas

Hotell Pallas

Hotell Pallas