Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Isfestivalen och isskulptursymposiet ICICLE 2013 i Pärnu

Isfestivalen och isskulptursymposiet ICICLE 2013 i Pärnu

Isfestivalen och isskulptursymposiet ICICLE 2013 i Pärnu