Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Jazzkaar-Tallinns Internationella festival för 21:a gången

Dianne Reeves

Dianne Reeves

Källa: www.jazzkaar.ee