Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Hem > Kihnus Heliga Nikolaikyrka

Kihnus Heliga Nikolaikyrka

Kihnus Heliga Nikolaikyrka

Kihnus Heliga Nikolaikyrka

Källa: Bosse Ahlnäs