Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Kõpu fyr

Kõpu fyr

Källa: Hiiumaa Mudeliklubi