Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Källa: Tallinn 2011