Tallinn på vintern

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Kulturhuvudstadens godbitar under våren

Källa: Tallinn 2011