Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Martna kyrka

Martna kyrka

Martna kyrka

Källa: kirikud.muinas.ee