Den 26:e sångfestivalen och den 19:e dansfestivalen "Tidens beröring. Beröringens tid"

Museum och havscentrum med 30 meters akvarium

Museum och havscentrum med 30 meters akvarium

Museum och havscentrum med 30 meters akvarium